Статті

Готуємося до навчальної практики
Літо…Час відпочинку, проте за програмою передбачені години навчальної практики в школі. Кожен вчитель використовує їх на свій смак і розсуд. Маю кілька порад щодо проведення уроків на місцевості з користю для учнів та з метою застосування набутих знань протягом року. До такої роботи слід готуватися заздалегідь. По-перше, варто під час вивчення навчального матеріалу наголосити учням, що влітку вони будуть користуватись даними знаннями, виконуючи практичні роботи на місцевості, що сприятиме перспективності та тривалості знань, по-друге, розв’язуючи життєві задачі, школярі проявляють компетентність, набувають інтуїтивного досвіду та вмінь, що  згодяться їм у повсякденному житті.
При вивченні у 5 класі теми «Площа. Одиниці вимірювання площі» наголосити дітям, що навесні їм доведеться обчислювати площі шкільних клумб та навчально-дослідної ділянки для того, щоб знаючи кількість посівного матеріалу на одиницю площі, визначити загальну вагу закупівлі насіння, площу спортивного чи ігрового майданчика, щоб замостити їх тротуарною плиткою чи застелити асфальтом, сільського парку для того, щоб засадити трояндами чи квітучими кущами, площі поверхні стін класної кімнати, щоб виконати ремонтні роботи (пофарбувати стіни чи поклеїти шпалери) і таке інше. При цьому слід обов’язково намітити план виконання таких робіт, заздалегідь налаштовуючи учнів на довгостроковість таких знань. Цікавою є бесіда з дітьми про те, якими одиницями слід користуватися у кожному окремому випадку обчислень.

Схема оформлення практичної роботи
Тема
Мета
Обладнання
Обчислення площі шкільної клумби
Навчитися обчислювати площі ділянок, що мають форму прямокутника, виконуючи відповідні вимірювання
Мірна стрічка,
рулетка, ділянки землі

Хід роботи
1.      Виміряйте довжину клумби (a);
2.      Виміряйте ширину клумби (b);
3.      Обчисліть площу клумби за формулою S=a*b;
4.      Знаючи, що на 1 м2 необхідно 120 г насіння газонної трави, обчисліть кількість посівного матеріалу для 8 таких клумб;
5.        Зробіть висновки та запишіть, де ще ви можете використати ці знання, що навчилися, зрозуміли краще.
Можна поєднати теми «Площа прямокутника» і «Масштаб», додавши у хід роботи пункт «Зобразіть клумбу на папері з масштабом 1: 100 (чи іншим)».
При вивченні у 6 класі теми «Об’єм паралелепіпеда, призми»звернути увагу школярів на те, що при проведенні практичних робіт навесні їм буде запропоновано обчислювати об’єми баків з водою, зерном, піском, що мають форму паралелепіпеда, визначаючи при цьому скільки у такі посудини поміститься відповідних речовин чи рідин.

Схема оформлення практичної роботи

Тема


Обчислення об’єму баку для води
Мета

Навчитися застосовувати формулу об’єму для обчислення місткості резервуару, що має форму прямокутного паралелепіпеда, виконуючи при цьому відповідні вимірювання
Обладнання

Мірна стрічка, резервуар
Хід роботи

1.      Виміряйте довжину бака (а)
2.      Виміряйте ширину бака (в)
3.      Виміряйте висоту бака (с)
4.      Обчисліть об’єм за формулою V=a*b*c
5.      Виразіть отриманий об’єм у літрах
6.      Проаналізуйте скільки відер води вмістить резервуар (місткість відра – 12 л)
Висновки
Зробіть висновки щодо результативності та важливості роботи

Проводячи такі практикуми можна розширювати діапазон завдань, ускладнюючи їх і разом з тим максимально наближуючи задачі до життєвих ситуацій. Наприклад, перевірити яка частина привезеного піску поміститься у ящик, що має форму прямокутного паралелепіпеда, чи вистачить заготовленого зерна на зиму для годівлі худоби, якщо його засипати у засік, що має форму прямої призми.
При вивченні у 7 класі теми з геометрії «Прямокутний трикутник» цікавою є задача на обчислення ширини річки (дороги, болота) за допомогою властивостей рівнобедреного прямокутного трикутника (рис.1). А тема «Коло та круг» дає можливість навчити учнів на місцевості будувати коло, користуючись підручними матеріалами (наприклад для круглої клумби) за допомогою двох кілочків та мотузки, що вільно рухається навколо кілочка в центрі (рис.2). Вивчаючи «Ознаки рівності трикутників» зазвичай готуємось до знаходження відстані на місцевості між недоступними точками. Викликає зацікавленість у дітей задача на перевірку належності кількох точок одній прямій на місцевості, наприклад для зведення паркану чи для розбивки ігрового майданчика.

Рис.1
Рис.2 
Особливо багато цікавих практичних завдань можна виконати з учнями  8 класу, адже тема «Подібність» найкраще застосовується для обчислення висоти недосяжних предметів. Завдання такого плану викликають пожвавлення у школярів і ще раз доводять практичну спрямованість предмету. Наприклад:
Ø Знаходження висоти дерева
1. Візьміть метрову лінійку і виміряйте у сонячну погоду тінь від неї.
2. Виміряйте тінь від дерева, що росте біля вашого будинку чи школи.
3. Знайдіть висоту дерева, склавши пропорцію – частка від ділення довжин тіней дорівнює частці від ділення відповідних предметів.
4. Згадайте, на які теореми ви опираєтесь у даному обчисленні.
5. Зробіть висновки.

Ø Знаходження висоти труби (водонапірної башти) чи інш.
1. Візьміть мірну стрічку та виміряйте тінь, яку відкидає труба від котельні у сонячну погоду.
2. Виміряйте свою тінь та пригадайте свій зріст .
3. Складіть пропорцію, використовуючи подібність трикутників.
4. Знайдіть висоту труби, використовуючи попередні вимірювання.
5. Зробіть висновки.

Вивчаючи тему «Чотирикутники» можна навчити учнів будувати на місцевості квадрати чи прямокутники великих розмірів (наприклад для ігрових майданчиків чи фундаменту майбутньої будівлі), застосовуючи властивості діагоналей прямокутника, користуючись мотузками та кілочками. На основі знань нерівності трикутника можна дати відповідь на питання: «чи вистачить куска дроту довжиною 20 м, щоб обгородити ділянку у вигляді трикутника, одна із сторін якої 12 м», або «чи вистачить дроту довжиною 1,5 м, щоб натягнути між двома кілочками, вбитими у землю, якщо всього кілочків три і між двома із них відстані 5м і 7 м»?
Цікаво також познайомити учнів із прийомом, яким користуються землеміри на місцевості для проведення перпендикуляра до даної прямої з точки, взятої на ній. По обидва боки від даної точки на рівних відстанях від неї на даній прямій забивають по кілочку, до яких прив’язують шнурок та беруть його за середину і туго натягують. Відрізок, який сполучає середину чи вершину , утвореного шнурком трикутника з даною точкою, є шуканим перпендикуляром. На чому базується така побудова доцільно поставити учням запитання?
Такі теми, що вивчаються з геометрії у 9 класі, як «Теорема синусів», «Теорема косинусів» дають можливість знаходити відстані до недоступних предметів на місцевості, ширину річки, чагарнику, парку, а також висоту дерев, водонапірної башти чи димової труби з використанням тригонометричних співвідношень. Згодяться тут і вміння визначати на око довжину спортивного обруча, щоб наприклад, його обгорнути стрічкою, чи довжину бордюру круглої клумби та порівнювати свій окомір із точними обчисленнями.
Використовуючи властивості перетворень на площині можна розглянути таку практичну задачу. Дощі розмили межі квадратної ділянки землі, розміченої заздалегідь. Залишилися лише 3 кілочки – у центрі ділянки та на протилежних сторонах квадрата. Чи можна за цими даними відновити межі ділянки?
Можна навчити учнів вимірювати довжину велосипедного колеса чи іншого кола, прокручуючи його по сантиметровій стрічці. Подобається школярам завдання на знаходження оптимальних рішень (з використанням властивостей симетрії) у таких задачах:
Рис.3

  • Між двома будинками, що знаходяться на різній відстані від тротуару, з однієї сторони від нього, треба викопати колодязь у такому місці, щоб сума відстаней від будинків до нього була найменшою (рис.3).
  • Між двома селами, що знаходяться на різній відстані від дороги (з однієї сторони чи з різних сторін від неї) треба побудувати зупинку у такому місці, щоб сума відстаней від сіл до споруди була найменшою.
ØСтереометричні задачі (10-11 класи) мають особливо велике практичне застосування. Як, наприклад, перевірити чи залізобетонна плита має форму прямокутника або у виготовленій столяром табуретці кінці ніжок лежать у одній площині? Як на практиці за допомогою виска перевіряють вертикальність встановлення стовпа? Як будувати стіну перпендикулярно до землі? Як визначити об’єм пального у бочці? Як допомогти фермеру обчислити площу його поля, якщо воно не прямокутної форми? Як визначити кубічний метр лісу чи об’єм колоди, як на пилорамі визначають кількість дощок, що вийде при розпилі дерева?
Важливість таких практичних робіт ми частіше недооцінюємо, ніж переоцінюємо, адже завдяки вмінню вчителя правильно побудувати навчальний процес, своєчасно підвести дитину до сприйняття навчального матеріалу - суспільство отримує компетентного учня, здатного діяти в кожній конкретній ситуації та забезпечувати себе всім необхідним.

Література
  1. Бевз Г. П. та ін. Геометрія: Підручн. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів/ Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г, Владімірова. – К.: Вежа, 2007. – 208 с. : іл..
  2. Апостолова Г. В. Геометрія: 9: дворів. підруч. для загальноосвіт. навч. закл./ Г. В. Апостолова. – К.:Ґенеза, 2009. – 304 с.: іл..
  3. Бевз Г. П., Бевз В. Г, Математика: Підручн. для 5 кл. загальноосв. навч. закл. – К.: Зодіак – ЕКО, 2005. -352 с.:іл..
  4. Янченко Г., Кравчук В. Математика: Підручн. для 6 класу. – Тернопіль: Підручники і посібники. 2006 – 272 с.: іл..